Ketensamenwerking

Een sluitende jeugdketen is van belang om vroege signalering mogelijk te maken, sluitende hulpverleningstrajecten vorm te geven en behaalde resultaten tijdens de zorg aan jeugdigen te behouden. Het organiseren van een sluitende keten brengt een aantal belangrijke vragen met zich mee:

  • Wie is nu eigenlijk probleemeigenaar van een gezin met ernstige opvoedingsproblemen? Zijn dat de ouders zelf? De omgeving en de familie? Het lokale welzijnsbeleid? De jeugdgezondheidszorg? De huisarts? De jeugdzorg? Het onderwijs? De politie? De overheid? Wat zijn nu precies de verantwoordelijkheden van partijen als het gaat om ernstige opvoedingsproblemen?
  • Hoe kan de ketensamenwerking ondanks de beperkingen in wetgeving, regelgeving en financiering vorm gegeven worden?
  • Hoe kan een integraal hulpaanbod, ondanks de verschillende financieringsstromen, tot stand worden gebracht?
  • Hoe zorg je voor aansluiting binnen de jeugdketen en hoe stimuleer je ketenpartners om hun verantwoordelijkheid te nemen, elkaar aan te vullen en aan te spreken?

Peer3 ondersteunt organisaties in de jeugdketen bij het opstellen van samenwerkingsafspraken, het ontwerpen van werkprocessen en het ontwikkelen van een integraal hulpaanbod. Wij houden rekening met de (wettelijke) verantwoordelijkheden en financiële mogelijkheden, maar denken ook graag buiten de kaders en gaan op zoek naar creatieve oplossingen.

Laatste berichten
Bekijk alle berichten
Copyright © PEER 3 2019 | Webdesign & Realisatie : DO-IT Online