Veiligheid

In een aantal regio's zal Peer3 in 2019 - 2020 betrokken zijn bij de ontwikkeling en evaluatie van beleid waarin onderstaande uitdagingen opgepakt worden in samenspel met alle stakeholders. We zullen speciale aandacht besteden aan gezinsgerichte aanpak omdat wij geloven dat gezinnen en het netwerk om gezinnen heen als geen ander kunnen zorgen voor een stevig en veilig fundament. Een veilig fundament vormt de basis voor een gezond en kansrijk leven.

Bij de ontwikkeling van het programma BeterSamenspel zijn gesprekken gevoerd met belangrijke stakeholders voor jeugdhulp en Jeugdpreventie zoals de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdbeschermingstafels, Jeugdgezondheidszorg (JGZ), de Lokale Teams en de GI’s (Geïndiceerde Instellingen). Zij gaven aan dat, ondanks dat alle stakeholders zich met hart en ziel inzetten voor deze kinderen en hun gezinnen, er nog veel winst te behalen valt. Partijen gaven aan dat met name door in te zetten op intensivering van de samenwerking de kwaliteit van de jeugdhulp flink verhoogd kan worden.

Zij doelen voor deze zeer kwetsbare kinderen dan op:

  • Dat de mogelijkheden van gemeenten (Lokale Teams) om, sociaal-domein breed, hulp in te zetten en maatwerk te kunnen bieden nog beter benut kunnen worden.
  • De samenhang en continuïteit van de zorg die wordt ingezet door genoemde stakeholders nog te vaak ontbreekt: de overdrachtsmomenten zijn zeer kwetsbaar.
  • Elkaars expertise nog te weinig wordt gedeeld en ingezet.
  • Het werken vanuit één plan en één regisseur nu nog niet mogelijk is.

Intensiever samenwerken is dus een noodzaak, daar liggen dé kansen!

Laatste berichten
Bekijk alle berichten
Copyright © PEER 3 2019 | Webdesign & Realisatie : DO-IT Online