Veiligheidsketen

In een aantal regio's is Peer3 in 2019 - 2020 betrokken bij de ontwikkeling en evaluatie van beleid waarin onderstaande uitdagingen opgepakt worden in samenspel met alle stakeholders. We besteden speciale aandacht aan gezinsgerichte aanpak omdat wij geloven dat gezinnen en het netwerk om gezinnen heen als geen ander kunnen zorgen voor een stevig en veilig fundament.

Uitdagingen uit de praktijk

Bij de ontwikkeling van het programma BeterSamenspel gaven belangrijke stakeholders voor jeugdhulp en Jeugdpreventie aan dat er ondanks dat zij zich met hart en ziel inzetten voor deze kinderen en hun gezinnen, nog veel winst te behalen valt. Intensivering van de samenwerking zou de kwaliteit van de jeugdhulp flink kunnen verhogen. Intensiever samenwerken, daar liggen dé kansen!

Verbeterpunten voor samenwerking die genoemd worden voor de zeer kwetsbare gezinnen:

  • Beter benutten van de mogelijkheden van gemeenten (Lokale Teams) om, sociaal-domein breed, hulp in te zetten en maatwerk te kunnen bieden
  • Meer samenhang en continuïteit van de zorg die wordt ingezet door genoemde stakeholders (de overdrachtsmomenten zijn zeer kwetsbaar)
  • Beter benutten van elkaars expertise
  • Het werken vanuit één plan, gemeenschappelijk doel en één regisseur
  • Onderling vertrouwen op alle niveaus

Veiligheidsketen in beeld gebracht

Laatste berichten
Bekijk alle berichten
Copyright © PEER 3 2020 | Webdesign & Realisatie : DO-IT Online