Centra voor Jeugd en Gezin

Iedere gemeente heeft in 2011 een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): een herkenbaar inlooppunt in de buurt, waar ouders en jongeren terecht kunnen met hun vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden. Het CJG moet de toegangspoort gaan vormen voor de jeugdzorg. In de praktijk dreigt de term CJG een container begrip te worden. Met de komst van het CJG zijn ook een heleboel dilemma’s meegekomen.

  • Hoe ver reikt het Centrum voor Jeugd en Gezin?
  • Hoe organiseer je een CJG in een kleine gemeente op zo’n manier dat je zo goed mogelijk de doelgroep bereikt?
  • Hoe verhouden de CJG’s en de jeugdzorg zich tot elkaar? Op welke wijze kan of moet de samenwerking worden vormgegeven?

Peer3 ondersteunt CJG’s en hun samenwerkingspartners bij de formulering van een antwoord op de bestaande dilemma’s. 

Laatste berichten
Bekijk alle berichten
Copyright © PEER 3 2019 | Webdesign & Realisatie : DO-IT Online