Brancheorganisaties

Door zich te verenigen kunnen organisaties en cliënten kennis en ervaringen delen en hun belangen gezamenlijk behartigen. Wij ondersteunen brancheorganisaties en verenigingen bij het formuleren van hun belangen, samenwerkingsafspraken, hun verwachtingen en doelen. Daarnaast zijn wij in staat brancheorganisaties of verenigingen te ondersteunen bij het realiseren van hun doelen. Vragen die hierbij onder andere aan de orde kunnen komen zijn:

  • Hoe kunnen brancheorganisaties de stem vertegenwoordigen van hun achterban?
  • Hoe zorgen brancheorganisaties ervoor dat hun leden actief betrokken zijn bij de realisatie van hun doelen?
  • Welke mogelijkheden bestaan er voor het verkrijgen van (financiële) middelen?

Peer3 is actief op verschillende terreinen van zorg aan jeugd. Hierdoor zijn wij in staat overlappende of juist complementaire ervaringen, belangen, of ambities te signaleren. Wij attenderen organisaties op de mogelijkheden om samen op te trekken en van anderen te leren en profiteren. 

Peer3 doet de programmaleiding voor brancheorganisaties: De associatie voor jeugd en FICE NL.

Laatste berichten
Bekijk alle berichten
Copyright © PEER 3 2019 | Webdesign & Realisatie : DO-IT Online