Preventie

Problemen kunnen beter voorkomen worden dan genezen. Wij hechten veel waarde aan preventie en het maximaal gebruik maken van de mogelijkheden die gezinnen, familie en kennissen hebben om kinderen op een gezonde manier te laten opgroeien. Peer3 voert onderzoek en advieswerk uit naar de wijze waarop ernstige gedragsproblemen en opvoedingsproblemen bij kinderen voorkomen kunnen worden. Wij zijn onder andere bezig met de volgende vraagstukken:

  • Waar moet de focus liggen: op brede preventie of op risicogericht problemen aanpakken? Er zijn behoorlijk betrouwbare indicatoren in het gedrag van kinderen en ouders om te kunnen voorspellen dat de kans groot is dat deze kinderen later probleemgedrag gaan vertonen. Maar waarom doen we er dan zo weinig mee? Waarom is er geen goed preventief systeem om deze kinderen en gezinnen op te sporen en te helpen?
  • Hoe komt het dat problemen in gezinnen vaak te laat gesignaleerd worden? Op welke wijze kunnen aanbieders van preventieve zorg zich profileren zodat gezinnen hen tijdig weten te vinden?
  • Hoe kunnen beroepskrachten die (opvoedings)problemen signaleren deze bespreekbaar maken?
  • Hoe kunnen schakelmomenten tussen het preventieve jeugdveld en de eerste en tweede jeugdzorglijn zo vormgegeven worden dat de overgang vloeiend verloopt?

Laatste berichten
Bekijk alle berichten
Copyright © PEER 3 2019 | Webdesign & Realisatie : DO-IT Online