Preventie

Wij hechten veel waarde aan preventie, problemen kunnen beter voorkomen worden dan genezen.

Wij kennen en gebruiken recente modellen als de preventiematrix, de kansencirkel en de indeling van preventie in geïndiceerde, selectieve en universele preventie. Preventie heeft niet alleen te maken met het voorkomen van problemen, maar ook met erger voorkomen, stabiliseren en borgen van behaalde resultaten.

Het netwerk rondom gezinnen, familie, kennissen en vrijwilligers speelt bij preventie speelt een belangrijke rol. Ook organisaties die in het normale leven van gezinnen een rol spelen zoals onderwijs en de jeugdgezondheidszorg zijn een belangrijke schakel om preventie op een duurzame wijze vorm te geven.

Programma Het Begint Bij Mij

Doel van het programma is om mensen te laten ervaren dat zij zelf het verschil kunnen maken door:
1. Bewustwording van je eigen rol en verantwoordelijkheid
2. Het bouwen aan een sterker zelfbeeld en zelfvertrouwen
3. Oefenen van communicatievaardigheden en bewustwording van jouw cirkel van invloed
4. Waarden en normen, wat vind je belangrijk en hoe ga je dit dagelijks vormgeven in je leven

Peer3 werkt samen met gemeente, jgz en onderwijs

Brede preventie of op risicogericht problemen aanpakken? Er zijn behoorlijk betrouwbare indicatoren in het gedrag van kinderen en ouders om te kunnen voorspellen dat de kans groot is dat deze kinderen later probleemgedrag gaan vertonen (preventiematrix). Hoe kun je kwetsbare gezinnen vroegtijdig de juiste hulp bieden? Welke organisaties spelen hierin een rol en hoe kunnen zij optimaal samenwerken? Hoe kunnen onderwijs en jeugdhulpverlening beter samenwerken?

Peer3 denkt actief mee over deze vraagstukken in opdracht van gemeenten, jeugdgezondheidszorgorganisaties en via projecten bij de associatie.

Peer3 werkt samen met de keten, geïndiceerde preventie, veiligheid

Hoe komt het dat problemen in gezinnen vaak te laat gesignaleerd worden? Op welke wijze kunnen aanbieders van preventieve zorg gebruik maken van expertise uit de jeugdhulpverlening zodat jeugdigen in kwetsbare gezinnen veilig kunnen opgroeien? Peer3 stond aan het begin van het programma 'BeterSamenspel'.

Peer3 begeleidt in een aantal regio's de ontwikkeling van deze nieuwe manier van ketensamenwerking. Centraal staat de vraag hoe je expertise van de Geïndiceerde Instellingen naar voren kunt halen om uithuisplaatsing te voorkomen en om behaalde resultaten na een hulpverleningstraject te borgen. Lees meer

Laatste berichten
Bekijk alle berichten
Copyright © PEER 3 2020 | Webdesign & Realisatie : DO-IT Online