Ontwikkeling 'Het Begint Bij Mij'

Kwaliteitsbewaking

Het Begint Bij Mij-trainers ontvangen het Het Begint Bij Mij-certificaat en worden opgenomen in de database met erkende Het Begint Bij Mij-trainers welke toegankelijk is via de website. Trainers van het Het Begint Bij Mij-programma dienen jaarlijks minimaal twee intervisie-bijeenkomsten bij te wonen en twee trainingen uit te voeren.

Het Begint Bij Mij NL bewaakt en ondersteunt de kwaliteit van trainers en het programma door: 

  • Intervisie-bijeenkomsten voor de Het Begint Bij Mij-trainers.
  • Korte instructieclips en video-conferenties voor het beantwoorden van vragen van de trainers.
  • Het verstrekken van een elektronische toolkit voor deelnemers aan het Het Begint Bij Mij-programma.
  • Een elektronische databank met materialen die tijdens de uitvoering van het programma kunnen worden gebruikt en het verstrekken van de toegang tot deze databank aan de Het Begint Bij Mij-trainers. 

Samen doorontwikkelen

Het programma wordt doorontwikkeld op basis van ervaringen en input van trainers en de resultaten uit de evaluaties van deelnemers. Met dank aan de input uit de praktijk en grote betrokkenheid van onze trainers hebben wij HetBegintBijMij kunnen ontwikkelen tot een stevig programma dat een fundament kan leggen voor gedragsverandering, zowel individueel als binnen organisaties.

Laatste berichten
Bekijk alle berichten
Copyright © PEER 3 2020 | Webdesign & Realisatie : DO-IT Online