Advies

Bij complexe vraagstukken kan een relatieve buitenstaander een belangrijke rol vervullen als meedenker of als onafhankelijk procesbegeleider. Wij vervullen de rol van extern adviseur graag voor onze opdrachtgevers. Organisatieadvies kent verschillende vormen. Het kan bestaan uit meedenken met de directie, het begeleiden van een verandertraject of zelfs het volledig managen van een project. 

Procesbegeleiding

Procesbegeleiding is gericht op het organiseren van samenwerking tussen min of meer gelijkwaardige (keten)partners. De nadruk ligt op het formuleren van gezamenlijke belangen en het creëren van vertrouwen en draagvlak. Het samenwerken vraagt om uiteenlopende redenen vaak veel van partners. Zo kunnen verschillende financieringsstromen en tegenstrijdige belangen hierbij een knelpunt vormen. Dan kunnen samenwerkingspartners baat hebben bij een onafhankelijke procesbegeleider die hen ondersteunt bij het formuleren en leidend maken van de gezamenlijke belangen en doelen. Peer3 is uitstekend in staat deze procesbegeleiding te verzorgen. Wij houden partners aangesloten en komen met hen tot logische, effectieve en efficiënte werkprocessen.

Projectmanagement

Projectmanagement gaat – in tegenstelling tot procesmanagement – over het beheersen van projecten. Planning, organisatie, controle en besturing zijn hierin belangrijke aandachtspunten. Binnen vooraf vastgestelde kaders, bijvoorbeeld wat betreft budget en tijdpad, moeten vooraf geformuleerde doelen gerealiseerd worden. Peer3 is zeer ervaren in het managen van projecten en vervult de rol van projectmanager graag voor haar opdrachtgevers. Hiervoor formuleren wij vooraf een plan van aanpak met heldere, meetbare doelen en voorgeschreven budgetten en termijnen. Gedurende het project houden we overzicht en zorgen we voor nauwe communicatie met opdrachtgever en betrokkenen. 

Laatste berichten
Bekijk alle berichten
Copyright © PEER 3 2019 | Webdesign & Realisatie : DO-IT Online