Het Begint Bij Mij

Het programma Het Begint Bij Mij draagt bij aan duurzame veranderingen door te beginnen bij de basis: een positief zelfbeeld, verantwoordelijkheid nemen voor je leven en dat van je gezin en een goede onderlinge communicatie.

Onder het motto ‘Het Begint Bij Mij!’ helpt het programma om oude, negatieve patronen blijvend om te buigen in nieuwe, positieve patronen. ‘Eigen kracht’ blijft zo niet langer slechts een modieuze beleidsterm, maar wordt een concreet resultaat van deze nieuwe benadering. Het vormt de basis voor vele positieve veranderingen. 

Duurzame verandering met een domino-effect

De training Het Begint Bij Mij gaat over autonomie en het inzetten van eigen kracht in de eigen omgeving. Doen, oefenen en elkaar steunen om de eigen kracht daadwerkelijk in het dagelijks leven vorm te geven. Eén van de grote verschillen met bestaande trainingen is dat de deelnemers er na afloop niet alleen voor staan, maar er een blijvende supportgroep gevormd wordt. Dit zorgt voor verbreding van het sociale netwerk, meer onderling contact en verbondenheid, ook binnen families en in de buurt. Hiermee kan Het Begint Bij Mij een belangrijke schakel vormen tussen de transitie die is ingezet door de overheid, en het daadwerkelijke 'zelf doen' van burgers.  

Het programma blijft de deelnemers na afloop van de training activeren, door middel van de inzet van de door de groep gekozen supportgroep-leiders. Zij zorgen er als vrijwilligers voor dat de trainingsgroepen regelmatig bij elkaar blijven komen en aan de hand van de toolkits (die door de stichting worden aangereikt) oefeningen blijven doen om oude, negatieve patronen om te buigen.

Kinderen zien, kinderen doen... Wij gaan voor duurzame verandering, het doorbreken van (intergenerationele overdracht van) negatieve patronen.

Bekijk via deze link een kort filmpje over de resultaten en het programma HetBegintBijMij

Laatste berichten
Bekijk alle berichten
Copyright © PEER 3 2020 | Webdesign & Realisatie : DO-IT Online