Visie

Het organiseren van zorg aan jeugdigen is complex. De ene jeugdige is de andere immers niet en wat voor de één positief werkt kan voor de ander juist een negatief effect hebben. De praktijk vraagt dus om flexibiliteit en ruimte voor de professional om naar eigen inzicht te handelen. Gelijkertijd is de maatschappij argwanend en kijkt zij voortdurend kritisch over de schouder van de hulpverlener mee. Het gaat immers om kinderen en die zijn het meest kwetsbaar.

Om de kwaliteit van zorg te borgen en de hulpverlener te beschermen is een wirwar van wetten, regels en toezicht- en financieringsrelaties ontstaan. Deze horen de professional te dienen, maar worden in de praktijk niet zelden als dwingend en beperkend ervaren. Het is een uitdaging geworden de zorg zo te organiseren dat zij voldoet aan de kaders, van voldoende kwaliteit is, werkbaar is voor professionals en dienend aan het belang van de jeugdige.

Wij zijn ervan overtuigd dat er nog een flinke slag te maken valt in de organisatie van de zorg aan jeugdigen. Daarbij moet een zorgvuldige balans worden gecreëerd tussen structuur en strakke werkprocessen enerzijds en ruimte voor creativiteit, flexibiliteit en handelen naar eigen inzicht anderzijds. Waar mogelijk moet worden samengewerkt in het belang van de cliënt. Samen met ministeries, provincies en uitvoeringsorganisaties gaan wij deze uitdaging graag aan. 

Laatste berichten
Bekijk alle berichten
Copyright © PEER 3 2019 | Webdesign & Realisatie : DO-IT Online