Visie en werkwijze

Achtergrond

Het organiseren van zorg aan jeugdigen is complex. De praktijk vraagt om flexibiliteit en ruimte voor de professional om naar eigen inzicht te handelen. Tegelijkertijd is de maatschappij argwanend en kijkt zij voortdurend kritisch mee over de schouder van de hulpverlener. Het gaat immers om kinderen en die zijn het meest kwetsbaar.

Er is een wirwar van wetten, regels en toezicht- en financieringsrelaties ontstaan. Deze worden in de praktijk niet zelden als dwingend en beperkend ervaren.

Visie

Wij gaan als Peer3 graag samen met u de uitdaging aan om de zorg zo te organiseren dat:

  • Het belang van gezinnen en jeugdigen gediend wordt
  • Het werkbaar is voor professionals
  • Én de zorg voldoet aan de (wettelijke) kaders

Werkwijze - 4 bouwstenen

Binnen onze projectaanpak, tools en werkwijze staan 4 bouwstenen centraal. Ook in de door ons ontwikkelde trainingen voor professionals, jeugdigen en ouders vormen deze bouwstenen de basis. 

Bouwstenen Peer3

Laatste berichten
Bekijk alle berichten
Copyright © PEER 3 2019 | Webdesign & Realisatie : DO-IT Online