Onze visie en aanpak

Dit beeld zegt eigenlijk alles...

Peer 3 werkwijze

"Waar je ook zit in de keten, de transformatie naar positieve patronen is een complex en taai proces. De problemen waar iedereen in de keten mee te maken heeft zijn chronisch en met elkaar verweven. Deze complexiteit is de reden dat het werken met een gezamenlijke bedoeling noodzakelijk is"

Hoe gaan wij hiermee om? Wat is onze aanpak?

Wij kiezen ervoor om het kind centraal te stellen. Dit betekent dat het belang van het kind altijd voorop staat. Dit betekent echter niet dat de hulpverlening zich alleen op het kind richt, een effectieve en duurzame aanpak is systeemgericht en domein overstijgend.

Wij geloven dat we alleen samen kinderen de kans kunnen geven om hun eigen levensweg vorm te geven.

Het fundament van waaruit we gaan bouwen wordt gevormd door een gezamenlijke bedoeling en gemeenschappelijke waarden die door alle lagen heen herkend en onderstreept worden, van kinderen, gezinnen en professionals, tot bestuurders, beleidsmakers en de politiek.

In de afbeelding hieronder laten we zien hoe een gezamenlijk doel en waarden als een rode lijn tussen alle verschillende lagen, organisaties en mensen heen loopt. Belangrijk is dat we het met elkaar eens zijn en het commitment hebben om elkaar te versterken en samen te werken.

waarden en bedoeling op verschillende niveaus

Waar je ook werkt in de keten, jij bent een schakeling die positieve verandering mogelijk maakt. Hoe wij het voor ons zien is dat door optimale verbindingen (matches) tussen de verschillende niveaus 1+1 samen drie wordt. Samen kunnen we meer dan alleen, laten we elkaar versterken om te doen wat nodig is!

Wat wij belangrijk vinden, onze waarden zijn:

  • Samen, samenwerken, samen doen, samenleven, elkaar nodig hebben en versterken
  • Vertrouwen hebben, betrouwbaarheid
  • Duidelijkheid, eenvoud
  • Verantwoordelijkheid nemen
  • Perspectief, veilige stabiele basis, duurzaamheid

Daarom vormen deze 4 bouwstenen onze basis voor samenwerking

  1. Gezamenlijke bedoeling en waarden
  2. Communicatie
  3. Vertrouwen
  4. Rollen en verantwoordelijkheden

Laatste berichten
Bekijk alle berichten
Copyright © PEER 3 2020 | Webdesign & Realisatie : DO-IT Online