Peer3

Peer3 is een onderzoek- en adviesbureau op het gebied van zorg aan jeugd. Onze missie is de zorg zodanig te organiseren dat het belang van jeugdigen hierin leidend is en zo goed mogelijk wordt gediend. Door middel van onderzoek, advies en interim opdrachten werken wij dagelijks aan het realiseren van onze missie.

Peer3 is opgericht door drie zussen ‘Peerenboom’. Met elkaar hebben wij ruim 20 jaar ervaring in de jeugdzorg en de jeugdgezondheidszorg, uiteenlopend van het preventieve veld, de toegang tot de geïndiceerde jeugdzorg tot de geïndiceerde jeugdzorg zelf. Wij kennen de sector dus van binnenuit. De bundeling van onze ervaring en gedrevenheid in Peer3 maakt ons tot een professioneel en inspirerend bureau, dat door zijn kleinschaligheid gelijktijdig persoonlijk blijft. 

Uitgelicht:

Trajectgerichte aanpak

Vanuit Peer3 doen wij onderzoek naar de mogelijkheden om de ketensamenwerking en trajectaanpak in een zorggebied te optimaliseren. Dit onderzoek leidt tot een advies en plan van aanpak dat moet resulteren in samenwerkingsafpraken met partners in de keten. Uitgangspunt is dat aanbieders van zorg elkaar aanvullen en elkaar kunnen benutten.

Lees verder

Laatste berichten
Bekijk alle berichten
Copyright © PEER 3 2019 | Webdesign & Realisatie : DO-IT Online