Peer3

Peer3 is opgericht door drie zussen ‘Peerenboom’ met praktijkervaring in het preventieve jeugdveld en de geïndiceerde jeugdzorg. Jaren geleden is ons team aangevuld met Yvonne van Westering die werkzaam is geweest voor het NJI en de VNG.

Wij zijn bruggenbouwers die geloven in de kracht van samen. We bouwen aan waardevolle verbindingen tussen mensen, professionals, organisaties en beleid. Ons doel is om de veerkracht van kinderen, opvoeders, professionals, organisaties en jeugdbeleid te vergroten zodat kinderen de kans krijgen om hun eigen levensweg vorm te geven.

De belangrijkste schakels in de keten van jeugdhulpverlening zijn de mensen. De mensen in gezinnen en het netwerk, de mensen die werken in de  jeugdhulpverlening, de mensen die werken als bestuurder en als beleidsmakers voor jeugd. Met ons programma Het Begint Bij Mij versterken wij deze menselijke schakels. Het Begint Bij Mij helpt om antwoord te vinden op de vraag:

“Hoe kan ik die positieve, sterke schakel zijn in mijn werk en in mijn gezin?”

Wij geloven dat samen met iedereen die deel uitmaakt van de keten de grootste veranderingen mogelijk zijn! Daarom pakken wij uitdagingen op binnen de (keten van de) jeugdhulpverlening in samenspel met elkaar en onze opdrachtgevers. Door nauwe relaties met netwerken als de associatie voor jeugd, FICE NL, het nji, de vng en ervaringsdeskundigen zijn wij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Tegelijkertijd beseffen we dat iedere verandering kan beginnen bij jezelf, bij één individu, één ouder, één professional, één bestuurder, één beleidsmaker die het verschil maakt voor het leven van één kind. 

Dit is wat wij belangrijk vinden, onze waarden:

  • Doen wat je kunt!  Je verantwoordelijkheid kennen en nemen èn passende verantwoordelijkheid geven aan anderen
  • Vertrouwen dat het lukt!  Vertrouwen in je eigen kunnen, in elkaar èn in de toekomst. 
  • Communicatie die werkt!  Elkaar begrijpen is voorwaarde om een gemeenschappelijke doel te bereiken.
  • Belang van kind is onze bedoeling! Afstemming over belang van kind is het vertrekpunt voor (beleids)keuzes en gedrag

Lees meer over onze aanpak

Uitgelicht:

HetBegintBijMij

Peer3 adviseert niet alleen vanaf de zijlijn, maar ontwikkelt zelf ook programma's voor professionals, ouders en jeugdigen. Een daarvan is het programma 'HetBegintBijMij', een groepstraining die helpt bij de structurele aanpak, door te beginnen bij de basis: een positief zelfbeeld, verantwoordelijkheid nemen voor je leven en dat van je gezin en een goede onderlinge communicatie.

Onder het motto ‘Het Begint Bij Mij!’ helpt het programma om oude, negatieve patronen om te buigen in nieuwe, positieve patronen. 

Laatste berichten
Bekijk alle berichten
Copyright © PEER 3 2020 | Webdesign & Realisatie : DO-IT Online